Multimedia

Rodzice, których dzieci są w niebie. Świadectwo nadziei i wiary w otrzymanie daru potomstwa.

Rodzina wielopokoleniowa. Miłość, cierpliwość, pokora i ofiarność.

Rodzina to siła. Trwanie razem mimo przeciwności.

Rodzina wielodzietna. Rodzicielstwo to wielkie wyzwanie, próba wiary i ogromne szczęście.